Международна банка за икономическо сътрудничество

 • Принос към икономическия растеж и устойчивото развитие на държавите-членки
 • Насърчаване на търговското и икономическо сътрудничество и интеграцията, както между държавите-членки, така и с трети страни
 • Подкрепа на междурегионалната търговия и съдействие за навлизане на нови пазари
МБИС - мултилатерална финансова институция за развитие
Приоритетна насока на дейността
МБИС спомага за развитието на националните икономики на държавите-членки чрез насърчаване на търговията и инвестициите, свързани с постигане на целите на ООН за устойчив растеж.
Мост
Изток-Запад
МБИС съдейства за интеграцията, както между държавите-членки, така и с трети страни, свързвайки като мост отношенията между Изтока и Запада.
Трансгранично сътрудничество
МБИС насърчава външната търговия на клиентите си, като предоставя услуги за управление на парични средства, с цел осъществяване на синергии на регионално и национално ниво
Иновации и устойчиво развитие
МБИС подкрепя иновативни, „зелени“ и "социално отговорни" проекти, добринасящи за устойчивия и приобщаващ растеж на икономиките на държавите-членки.
A-/AAA(RU) стабилна перспектива
Уставен капитал €400 mln Включително внесената част от 200 милиона евро

Продукти

Извън санкциите на ЕС

Ограничителните мерки, установени с Регламент № 833/2014 на ЕС от 31 юли 2014 г. с оглед на действията на Русия, не се прилагат за финансовите операции на МБЕС в Русия и в чужбина.

A-/AAA(RU) стабилна перспектива
Уставен капитал €400 mln Включително внесената част от 200 милиона евро
header-logo
Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС) е мултилатерална финансова институция, с основен приоритет да съдейства за икономическия растеж и устойчивото развитие на държавите-членки на банката, насърчаване на международната търговия, икономическата интеграция и подкрепа на междурегионалните отношения.
Основните дейности включват подкрепа на компании c външно-търговска дейност в държавите-членки на Банката, съдействие за тяхното разширяване на нови пазари и участие в проекти и програми в рамките на "Дневен ред 2030".
Банката предоставя целева подкрепа за операции по износ и внос в държавите-членки на банката чрез отпускане на заеми и участие в синдикирани заеми. МБИС се отличава от другите многостранни банки за развитие с мандата си да предоставя на клиентите услуги за директно управление на паричните средства, включително цялостна сетълмент функция.
МБИС е създадена през 1963 г. по междуправителствено споразумение, регистрирано в секретариата на ООН под № 7388.
Страните-членки на Банката за икономическо сътрудничество са Република България, Социалистическа република Виетнам, Монголия, Руската федерация, Румъния. Прочетете още
За МБИС
Международната банка за икономическо сътрудничество е супранационална междуправителствена организация със специален, освободен от данъци и регулации, статут, а същевременно дейността на Банката е подкрепена от правителствените органи и финансовите регулатори на държавите-членки, които представляват съответната страна в Съвета на МБИС.
Уникалното в географски аспект членство в Банката допринася за насърчаване на интеграцията между държавите-членки, служейки като мост между Изтока и Запада.

Мисия
 • предоставяне на финансова подкрепа за външнотърговски операции, осъществявани от компании със седалище в държавите-членки на Банката, както и подпомагане на малки и средни предприятия (МСП), които създават добавена стойност и се стремят да навлязат на нови пазари;
 • улесняване на интеграцията в глобални вериги за създаване на стойност, повишено използване на технологии, подобрена енергийна и ресурсна ефективност на производството и услугите и повишаване на конкурентоспособността в съответствие с приоритетите на социалното и икономическо развитие на държавите-членки на Банката.

Международни партньорства
Един от ключовите приоритети на Международната банка за икономическо сътрудничество е разширяването на стратегическите партньорства, включително нейното позициониране сред международните институции за развитие, насочени към насърчаване на устойчивото развитие. МБИС си сътрудничи с национални (в държавите-членки) и международни партньори, включително, банки за развитие, държавни органи, финансови и корпоративни институции, за да реализира устойчиви проекти, да проучи нови бизнес възможности, да мобилизира ресурси и да подобри дейността си чрез обмен на най-добри практики и прилагане на международно утвърдени решения.

Международни партньори
 • Агенции за експортно застраховане
 • Национални банки за развитие
 • Банки за регионално развитие
 • Национални търговско-промишлени камари/палати
 • Международни финансови институции
 • Държавни и частни финансови институции
 • Търговски банки
 • Банково и финансово неправителствени организации (BACEE, ICC)

Форми на партньорство
 • членство
 • асоциация
 • споразумение за сътрудничество, MoU
Cookies policy

IBEC.int uses cookies to record information about how people use the web site. This information is then used to refine and develop the site so that it benefits our audience as much as possible. By using IBEC.int you are consenting to IBEC sending one cookie to your web browser. If you do not consent to this you should cease using IBEC.int or change the cookie settings on your computer to restrict their use.

What are cookies?

A cookie is a piece of data that web sites send to a web user’s web browser in order to understand more about that user’s interests and intentions in using the site.

Which cookies does IBEC.int use?

IBEC.int uses several analytics platforms to compile data about overall use of the site and optimise it based on what we learn about our users’ collective interests and habits.

We do not study records of individual users nor do we retain information about individuals’ location or IP address. 

Privacy policy

1. Introduction

IBEC is committed to user privacy and recognizes the importance of having effective and meaningful privacy protections in place when it collects, uses and discloses private information.

2. Types of personal data collected

IBEC may collect certain personal data about you. “Personal data” are data that can be used to identify you or that we can otherwise link to you.

IBEC collects personal data as part of its normal operations in a number of different areas. For example this includes recruitment and marketing activities, project appraisals and use of the IBEC website.

3. Basis for use

When IBEC collects personal data it does so exclusively to the extent necessary to fulfil a specific purpose. The information will not be re-used for an incompatible purpose.

4. Sharing of personal data

IBEC will only disclose information to third parties if that is necessary for the fulfilment of the purpose(s) identified above, if the data subject has given their unambiguous consent or if such disclosure is required by applicable law. IBEC will not divulge personal data for direct marketing purposes.

5. Storage and retention

IBEC only keeps the data for the time necessary to fulfil the purpose of collection or further processing. IBEC will normally decide prior to collection of personal information how long such information should be retained in order to achieve the purpose for which it was collected and once that period has expired IBEC will erase the relevant information from its systems.

6. Your right of access

You, as a data subject, may access personal data held on you and verify its accuracy and, if necessary, correct it. You also have the right to object to the processing of your personal data on legitimate compelling grounds except when it is collected in order to comply with a legal obligation, is necessary for the performance of a contract to which you are a party, or is to be used for a purpose for which you have given your unambiguous consent.

7. Security

IBEC employs appropriate administrative, technical and organizational measures to safeguard personal information under its control or in its possession against possible loss, theft, misuse or unauthorized access, modification, disclosure or destruction.