Mezinárodní banka ekonomické spolupráce

 • Přispíváme k ekonomickému růstu a udržitelnému rozvoji členských států
 • Napomáháme obchodu, ekonomické spolupráci a integraci mezi jednotlivými členskými státy navzájem i za jejich hranicemi
 • Podporujeme obchod mezi regiony a expanzi na nové trhy
IBEC - multilaterální rozvojová banka
Cíle rozvoje
IBEC se zaměřuje na rozvoj národních ekonomik členských států v souladu s Cíli trvale udržitelného rozvoje OSN.
Most mezi východem a západem
IBEC podporuje integraci mezi členskými zeměmi, jak uvnitř tohoto teritoria, tak i navenek, spojující východ a západ
Přeshraniční spolupráce
IBEC napomáhá rozvoji zahraničního obchodu svých klientů a poskytuje platební služby (cash management) s cílem posílit synergie mezi zeměmi i regiony
Inovace a trvale udržitelný rozvoj
IBEC podporuje inovativní, "zelené" a sociálně významné projekty, které zajišťují trvalý a komplexní růst ekonomik členských zemí
A-/AAA(RU) stabilní výhled
Základní kapitál €400 mln Včetně splacené části ve výši 200 mil. €

Produkty

Mimo sankcí EU

Sankční opatření přijate Nařízením Rady EU č. 833/2014 ze dne 31.července 2014 v souvislosti s činností Ruska se nevztahují na finanční operace IBEC v Ruské Federaci ani za jeho hranicemi.

A-/AAA(RU) stabilní výhled
Základní kapitál €400 mln Včetně splacené části ve výši 200 mil. €
Členské státy
 • Bulharsko
 • Vietnam
 • Mongolsko
 • Polsko
 • Ruská Federace
 • Rumunsko
 • Slovensko
 • Česká republika
Bulharsko
Členský stát EU
BBB
Fitch Ratings
-4,4%
Růst HDP (2020)
Rovnost v
přijímání rozhodnutí:

jeden stát –
jeden hlas

Banka "IBEC" byla založena v roce 1963 a svoji činnost vykonává na základě Dohody registrované v Sekretariátě OSN pod ev.číslem 7388.

Členské státy
 • Bulharsko
 • Vietnam
 • Mongolsko
 • Polsko
 • Ruská Federace
 • Rumunsko
 • Slovensko
 • Česká republika
Rovnost v
přijímání rozhodnutí:

jeden stát –
jeden hlas

Banka "IBEC" byla založena v roce 1963 a svoji činnost vykonává na základě Dohody registrované v Sekretariátě OSN pod ev.číslem 7388.

header-logo
Mezinárodní banka ekonomické spolupráce (IBEC) je mezinárodní finanční instituce, která se soustředí na podporu hospodářského rozvoje svých členských států, na rozvoj vzájemného obchodu a hlubší hospodářské spolupráce, stejně tak jako na podporu vztahů mezi regiony.
Hlavní činnosti zahrnují podporu firem v členských státech IBEC se zaměřením se na obchod, poskytování podpory v jejich expanzi na nové trhy a účast v projektech v rámci Agendy 2030 Organizace Spojených Národů (OSN).
Banka poskytuje soustředěnou podporu exportně-importním operacím klientů v členských zemích prostřednictvím poskytování úvěrů a účasti banky v syndikovaném financování. Rozdíl IBEC oproti jiným mezinárodním rozvojovým bankám je v tom, že IBEC poskytuje také platební služby (cash management) svým klientům včetně vypořádání transakcí.
Banka "IBEC" byla založena v roce 1963 na základě Mezivládní dohody registrované v Sekretariátě OSN pod ev.číslem 7388.
Členské státy IBEC jsou Bulharská republika, Vietnamská socialistická republika, Mongolsko, Polská republika, Ruská federace, Rumunsko, Slovenská republika a Česká republika. Dozvědět se více
O bance
IBEC je mezinárodní organizace, která nepodléhá zdanění a bankovním regulacím. Má podporu vládních a finančních orgánů členských států zastoupených v Radě IBEC.
Geograficky unikátní struktura členství přispívá k rozvoji vzájemných vztahů mezi členskými zeměmi, stejně tak jako za jejich hranicemi, spojující východ se západem.

Mise banky
 • poskytování finanční podpory přeshraničním obchodním operacím společností registrovaných v členských zemích, stejně jako i podpory malým a středním podnikům (MSP) členských zemí, které vytváří přidanou hodnotu a mají zájem pronikat na nové trhy;
 • napomáháme integraci do globálních hodnotových řetězců, širšímu využití technologií, vyšší efektivitě využítí zdrojů při výrobě a poskytování služeb, a také podporujeme konkurenceschopnost v souladu s prioritami sociálního a ekonomického rozvoje členských států banky.

Mezinárodní partnerství
Jednou z klíčových priorit IBEC je rozvoj strategických partnerství, včetně definování pozice banky mezi dalšími mezinárodními rozvojovými institucemi zaměřených na podporu trvale udržitelného rozvoje. IBEC spolupracuje s národními (v členských zemích) a mezinárodními partnery včetně rozvojových bank, vládních úřadů, finančních a korporátních institucí s cílem realizace projektů v oblasti udržitelného rozvoje, vyhledávání nových podnikatelských příležitostí, mobilizace zdrojů a zefektivnění své činnosti prostřednictvím výměny praktických zkušeností včetně praktického využití mezinárdně osvědčených řešení.

Mezinárodní partneři
 • Exportní úvěrové agentury (ECA)
 • Národní rozvojové banky
 • Regionální rozvojové banky
 • Národní obchodní a průmyslové komory
 • Mezinárodní finanční instituce
 • Státní a soukromé finanční instituce
 • Komerční banky
 • Bankovní a Finanční nevldání organizace (BACEE, ICC)

Formy partnerství
 • členství
 • asociace
 • smlouva o spolupráci, memorandum o porozumění (MoU)
Cookies policy

IBEC.int uses cookies to record information about how people use the web site. This information is then used to refine and develop the site so that it benefits our audience as much as possible. By using IBEC.int you are consenting to IBEC sending one cookie to your web browser. If you do not consent to this you should cease using IBEC.int or change the cookie settings on your computer to restrict their use.

What are cookies?

A cookie is a piece of data that web sites send to a web user’s web browser in order to understand more about that user’s interests and intentions in using the site.

Which cookies does IBEC.int use?

IBEC.int uses several analytics platforms to compile data about overall use of the site and optimise it based on what we learn about our users’ collective interests and habits.

We do not study records of individual users nor do we retain information about individuals’ location or IP address. 

Privacy policy

1. Introduction

IBEC is committed to user privacy and recognizes the importance of having effective and meaningful privacy protections in place when it collects, uses and discloses private information.

2. Types of personal data collected

IBEC may collect certain personal data about you. “Personal data” are data that can be used to identify you or that we can otherwise link to you.

IBEC collects personal data as part of its normal operations in a number of different areas. For example this includes recruitment and marketing activities, project appraisals and use of the IBEC website.

3. Basis for use

When IBEC collects personal data it does so exclusively to the extent necessary to fulfil a specific purpose. The information will not be re-used for an incompatible purpose.

4. Sharing of personal data

IBEC will only disclose information to third parties if that is necessary for the fulfilment of the purpose(s) identified above, if the data subject has given their unambiguous consent or if such disclosure is required by applicable law. IBEC will not divulge personal data for direct marketing purposes.

5. Storage and retention

IBEC only keeps the data for the time necessary to fulfil the purpose of collection or further processing. IBEC will normally decide prior to collection of personal information how long such information should be retained in order to achieve the purpose for which it was collected and once that period has expired IBEC will erase the relevant information from its systems.

6. Your right of access

You, as a data subject, may access personal data held on you and verify its accuracy and, if necessary, correct it. You also have the right to object to the processing of your personal data on legitimate compelling grounds except when it is collected in order to comply with a legal obligation, is necessary for the performance of a contract to which you are a party, or is to be used for a purpose for which you have given your unambiguous consent.

7. Security

IBEC employs appropriate administrative, technical and organizational measures to safeguard personal information under its control or in its possession against possible loss, theft, misuse or unauthorized access, modification, disclosure or destruction.