Międzynarodowy Bank Współpracy Gospodarczej

 • Wspieranie wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju krajów członkowskich
 • Promocja współpracy gospodarczej i handlowej, a także integracji pomiędzy krajami członkowskimi i innymi krajami
 • Wspieranie handlu transregionalnego międzyregionalnego oraz pomoc w wejściu na nowe rynki
MBWG - Wielostronny Bank Rozwoju
Orientacja na rozwój
MBWG wspiera rozwój gospodarek przez promowanie inwestycji i handlu w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju
Most Wschód - Zachód
MBWG promuje działania integracyjne pomiędzy krajami członkowskimi i poza ich granicami, łącząc Wschód i Zachód
Wsparcie transgraniczne
MBWA promuje międzynarodową wymianę handlową  i oferuje usługi zarządzania płynnością dla wzmocnienia synergii na poziomie regionalnym i krajowym
Innowacje i Zrównoważony Rozwój
MBWG wspiera projekty innowacyjne, ekologiczne, społecznie odpowiedzialne, zapewniając stały rozwój gospodarek krajów członkowskich
A-/AAA(RU) Stabilny wizerunek
Kapitał zakładowy €400 mln w tym część opłacona w wysokości 200 mln euro

Oferta

Poza sankcjami UE

Środki ograniczające ustanowione rozporządzeniem Rady UE nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. W związku z działaniami Rosji nie mają zastosowania do operacji finansowych MBWG w Rosji i za granicą.

A-/AAA(RU) Stabilny wizerunek
Kapitał zakładowy €400 mln w tym część opłacona w wysokości 200 mln euro
header-logo
Międzynarodowy Bank Współpracy Gospodarczej (MBWG) to międzynarodowa instytucja finansowa, której celem jest wspomaganie wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju państw członkowskich Banku, promowanie handlu i integracji gospodarczej oraz wspieranie stosunków międzyregionalnych.
Główne działania obejmują wsparcie firm nastawionych na handel w państwach członkowskich Banku, pomoc w ich ekspansji na nowe rynki oraz udział w projektach zrównoważonych i projetkach według Agendy 2030.
Bank wspiera operacje eksportowe i importowe w państwach członkowskich poprzez udzielanie kredytów i udział w kredytach konsorcjalnych. MBWG na tle innych banków rozwoju wyróżnia możliwość świadczenia klientom usług bezpośredniego zarządzania środkami finansowymi, w tym kompleksowe rozliczenia.
MBWG został utworzony w 1963 roku na mocy Umowy Międzynarodowej zarejestrowanej w Sekretariacie ONZ pod numerem 7388.
Kraje członkowskie MBWG to Republika Bułgarii, Socjalistyczna Republika Wietnamu, Mongolia, Rzeczpospolita Polska, Federacja Rosyjska, Rumunia, Republika Słowacka i Republika Czeska. Więcej
O Banku
Bank jest ponadnarodową organizacją międzyrządową, wolną od podatków i regulacji, posiadającą wsparcie organów rządowych i instytucji finansowych państw członkowskich reprezentowanych w Radzie Banku.
Unikalna także pod względem geograficznym struktura przyczynia się do promowania integracji między państwami członkowskimi i poza nimi, wspierając stosunki gospodarcze między Wschodem a Zachodem.

Misja
 • misją Banku jest udzielanie wsparcia finansowego podzcas realizacji operacji handlowych na rynku międzynarodowym firmom zlokalizowanym w państwach członkowskich Banku, a także wspieranie działających w tych krajach małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) chcących wejść na nowe rynki;
 • ułatwianie integracji z globalnymi łańcuchami wartości, pomoc przy korzystaniu z technologii, poprawa efektywności energetycznej i zasobooszczędności produkcji i usług oraz zwiększenie konkurencyjności zgodnie z priorytetami rozwoju społeczno-gospodarczego państw członkowskich Banku.

Partnerstwa międzynarodowe
Jednym z kluczowych priorytetów MBWG jest rozwój partnerstw strategicznych, w tym należne pozycjonowanie Banku pośród międzynarodowych instytucji rozwoju, mające na celu promowanie zrównoważonego rozwoju. MBWG współpracuje z krajowymi (w swoich państwach członkowskich) i międzynarodowymi partnerami, w tym bankami rozwoju, instytucjami rządowymi, finansowymi i korporacyjnymi celem wdrażania projektów, odkrywania nowych możliwości biznesowych, mobilizowania zasobów i optymizacji działań poprzez wymianę dobrej praktyki i wdrażanie rozwiązań uznanych w środowisku międzynarodowm.

Partnerzy międzynarodowi
 • Agencje kredytów eksportowych
 • Krajowe banki rozwoju
 • Regionalne banki rozwoju
 • Krajowe izby przemysłowo-handlowe
 • Międzynarodowe instytucje finansowe
 • Państwowe i prywatne instytucje finansowe
 • Banki komercyjne
 • Finansowe organizacje pozarządowe (BACEE, ICC)

Formy partnerstwa
 • członkostwa
 • zrzeszenia
 • umowa o współpracy, memorandum
Cookies policy

IBEC.int uses cookies to record information about how people use the web site. This information is then used to refine and develop the site so that it benefits our audience as much as possible. By using IBEC.int you are consenting to IBEC sending one cookie to your web browser. If you do not consent to this you should cease using IBEC.int or change the cookie settings on your computer to restrict their use.

What are cookies?

A cookie is a piece of data that web sites send to a web user’s web browser in order to understand more about that user’s interests and intentions in using the site.

Which cookies does IBEC.int use?

IBEC.int uses several analytics platforms to compile data about overall use of the site and optimise it based on what we learn about our users’ collective interests and habits.

We do not study records of individual users nor do we retain information about individuals’ location or IP address. 

Privacy policy

1. Introduction

IBEC is committed to user privacy and recognizes the importance of having effective and meaningful privacy protections in place when it collects, uses and discloses private information.

2. Types of personal data collected

IBEC may collect certain personal data about you. “Personal data” are data that can be used to identify you or that we can otherwise link to you.

IBEC collects personal data as part of its normal operations in a number of different areas. For example this includes recruitment and marketing activities, project appraisals and use of the IBEC website.

3. Basis for use

When IBEC collects personal data it does so exclusively to the extent necessary to fulfil a specific purpose. The information will not be re-used for an incompatible purpose.

4. Sharing of personal data

IBEC will only disclose information to third parties if that is necessary for the fulfilment of the purpose(s) identified above, if the data subject has given their unambiguous consent or if such disclosure is required by applicable law. IBEC will not divulge personal data for direct marketing purposes.

5. Storage and retention

IBEC only keeps the data for the time necessary to fulfil the purpose of collection or further processing. IBEC will normally decide prior to collection of personal information how long such information should be retained in order to achieve the purpose for which it was collected and once that period has expired IBEC will erase the relevant information from its systems.

6. Your right of access

You, as a data subject, may access personal data held on you and verify its accuracy and, if necessary, correct it. You also have the right to object to the processing of your personal data on legitimate compelling grounds except when it is collected in order to comply with a legal obligation, is necessary for the performance of a contract to which you are a party, or is to be used for a purpose for which you have given your unambiguous consent.

7. Security

IBEC employs appropriate administrative, technical and organizational measures to safeguard personal information under its control or in its possession against possible loss, theft, misuse or unauthorized access, modification, disclosure or destruction.